Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GK MOTUS-SALTO

Försäkringar

Alla gymnaster och ledare i GK Motus-Salto är försäkrade via föreningen. Det är försäkringsmäklaren Pensum AB som hanterar Gymnastikförbundets försäkringar i Svedea from 1 oktober 2015.

Gymnasterna kan ha olika försäkringar beroende på ålder och svårighetsnivå. Men alla är försäkrade genom föreningens försorg.

Basförsäkringen är en grundförsäkring som alla gymnaster i Nybörjarbarngrupperna har. Om de sedan börjar tävla och träna trampett måste försäkringsskyddet höjas. Då finns två möjligheter – tränings- eller tävlingsförsäkring.

Träningsförsäkring är obligatorisk för alla kategorier av gymnaster som använder trampett eller trampolin och utför hopp med rotation kring tväraxeln, dvs volter, oavsett redskap.

Tävlingsförsäkringen är som ovan och obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb. Denna försäkring har alla som vuxit ifrån basförsäkringen. Försäkringen är personlig och knuten till tävlingslicensen.

Försäkringarna gäller för all gymnastikträning samt resa till och från sådan aktivitet.

Samtliga ledare har Riksidrottsförbundets grundförsäkring som innehåller:

 

- Ansvarsförsäkring

- Förmögenhetsbrottsförsäkring

- Rättsskyddsförsäkring

- Olycksfallsförsäkring (för ledare och funktionär)

 

Frivillig tilläggsförsäkring

Pensum har tillsammans med Gymnastikförbundet tagit fram en försäkring som kallas S-O-S gymnastik, sjukdom-olycksfall-sjukvård och som gäller dygnet runt och är world wide. Den ger tillgång till gratis privatsjukvård och rätt till ersättning vid olycksfall eller invaliditet. Försäkringen är bra och för er som inte redan har motsvarande försäkring genom er fackförening eller arbetsgivare kan denna vara ett alternativ. För dem som saknar inkomst är det extra viktigt att se över sin olycksfalls- och sjukförsäkring eftersom framtida ersättningar från Försäkringskassan baseras på årsinkomsten.

Mer information om försäkringarna med fullständiga villkor och ersättningsnivåer finns på

www.pensum.se och www.gymnastik.seÄr skadan är skedd...

Har du behov av att komma i kontakt med Pensum går du in på www.pensum.se


...under SPORT finner du Gymnastik med mer info om

kontakt och skadeanmälansblankett. Blanketten finns även att hitta under DOKUMENT på samtliga discipliners sida.


Skador inträffade från och med 1 oktober 2015 ska anmälas till Svedea på telefonnummer: 0771 160 199

 
I SAMARBETE MED
VÅRA SPONSORER
STÖTTA DIN FÖRENING
SOCIALA MEDIER